කටුණායක – බිම් කොටස්

Rs. 345,000

Park property (pvt ) ltd

 

Best place to build a house – come and reserve your land

 

Broad road system – concrete drains

 

Electricity – Water

 

With many convenient payment methods

 

Pay little by little without interest

 

5km to airport

 

20 meters to Katunayake Nittambuwa Road

 

4km to railway station

 

6km to Migomuwa Road

 

1.5km to Minuwangoda Road

 

A place for your home close to Katunayake, Avariawatta city 🍃🌿

 

 

උද්යාන දේපල

 

නිවසක් තැනීමට හොඳම ස්ථානය – පැමිණ ඔබේ ඉඩම වෙන්කරවා ගන්න

 

පුළුල් මාර්ග පද්ධතිය – කොන්ක්‍රීට් කාණු

 

විදුලිය – ජලය

 

බොහෝ පහසු ගෙවීමේ ක්රම සමඟ

 

පොලී රහිතව ටිකෙන් ටික ගෙවන්න

 

ගුවන් තොටුපළට කිලෝමීටර 5 කි

 

කටුනායක නිට්ටඹුව පාරට මීටර් 20යි

 

දුම්රිය ස්ථානයට 4km

 

මිගමුව පාරට 6km

 

මිනුවන්ගොඩ පාරට 1.5km

 

කටුනායක, ඇවරිවත්ත නගරයට නුදුරින් ඔබේ නිවස සඳහා ස්ථානයක්

 

thilakshi

Send a message
ID: 69091
Published: October 6, 2022
Views: 63
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94704210017
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.