වෙල් යායට මුහුනලා ඉඩම Maggona

Rs. 125,000

🏡ගෙයක් හදන්න හොදම තැන🏡

 

🌾සුන්දර වෙල් යායකට මුහුනලා🌾

 

නිස්කලංක පරිසරයක

 

◼තෙකලා විදුලිය

◼නිරවුල් ඔප්පු

◼පුලුල් මාර්ග

◼කොන්ක්‍රිට් කානු පද්දති

 

ගාලු පාරට 3km දුරින් හල්කදවිල බස් පාර ආසන්නයෙන්

 

මුලින් වටිනාකමින් 50%ක් ගෙවන්න ඉතිරිය ටික ටික ගෙවන්න

 

එකවර මුදල් ගෙවිමෙදි විශේෂ වට්ටම්

 

අදම පැමිණ ඔබේ ඉඩම වෙන්කරගන්න

 

අමතන්න මහේෂ්

PARK PROPERTIES

Send a message
ID: 67864
Published: September 30, 2022
Views: 72
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94706223813
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.